Activities

Descarrega activitats Activity i projectes Activity, i obre-les a l'ordinador del Ninus.
Recorda que també pots provar-les al teu ordinador amb el programa "Ninus Activities Viewer"" o editar-les a l'Estudi clicant als engranatges Studio.

Formes geomètriques

Quadrícula de les formes per pintar (Pintar)
Comptem amb les formes (fins a 3) (Comptar)
Comptem amb les formes (fins a 5) (Comptar)
Comptem amb les formes (fins a 10) (Comptar)
Comptem els quadrats (fins a 3) (Comptar)
Comptem els triangles (fins a 5) (Comptar)
Comptem els cercles (fins a 10) (Comptar)
Descobreix la forma que amaga l’objecte (Descobrir)
Les lletres de les formes geomètriques (Lletres)
Las letras de las formas geométricas (Lletres)
The letters of the geometric shapes (Lletres)
Les vocals de les formes geomètriques (Vocals)
Las vocales de las formas geométricas (Vocals)
The vowels of the geometric shapes (Vocals)
Relacionem els objectes amb les formes (Seleccionar)
Relacionem les formes i els colors (Seleccionar)

Plantilla: 
Projecte
Curs: 
EI3
EI4
EI5

Selecciona les lletres segons el color

Apareixerà cada vegada una imatge de referència que representa un color i cinc lletres de difrents colors que podran ser seleccionades saltant a sobre d’aquestes. En aquesta activitat, seleccionarem aquelles lletres pintades del color referenciat.

Plantilla: 
Seleccionar
Curs: 
EI4
EI5

Els animals que comencen per la lletra C i G

Apareixerà cada vegada una imatge de referència que representa una C o una G i cinc animals que podran ser seleccionats saltant a sobre d’aquests. En aquesta activitat, seleccionarem aquells animals que comencen per la lletra C o G.

Plantilla: 
Seleccionar
Curs: 
EI4
EI5
1r EP
2n EP

Quadrícula de l’abecedari per pintar

Activitat lliure. Es presenten en una quadricula les diferents lletres de l’abecedari que podran ser pintades. En aquesta activitat dinamitzarem la sessió amb els alumnes segons vulguem: podem formular preguntes referents a les lletres, anomenar una paraula i pintar les lletres que inclouen la paraula o que simplement escullin la lletra que dona inici al seu nom.

Plantilla: 
Pintar
Curs: 
EI4
EI5
1r EP
2n EP

Descobreix la imatge que amaga la lletra

Descobreix la imatge que amaga la vocal (A,E,I,O,U) (Descobrir)
Descobreix la imatge que amaga la lletra (A,B,C,D,E,F) (Descobrir)
Descobreix la imatge que amaga la lletra (G,H,I,J,K,L) (Descobrir)
Descobreix la imatge que amaga la lletra (S,T,U,V,W,X,Z) (Descobrir)
Descobreix la imatge que amaga la lletra (M,N,O,P,Q,R) (Descobrir)

Plantilla: 
Projecte
Curs: 
EI4
EI5
1r EP
2n EP

Pàgines