Activities

Descarrega activitats Activity i projectes Activity, i obre-les a l'ordinador del Ninus.
Recorda que també pots provar-les al teu ordinador amb el programa "Ninus Activities Viewer"" o editar-les a l'Estudi clicant als engranatges Studio.

L'abecedari

Descobreix la imatge que amaga la vocal (A,E,I,O,U) (Descobrir)
Descobreix la imatge que amaga la lletra (A,B,C,D,E,F) (Descobrir)
Descobreix la imatge que amaga la lletra (G,H,I,J,K,L) (Descobrir)
Descobreix la imatge que amaga la lletra (S,T,U,V,W,X,Z) (Descobrir)
Descobreix la imatge que amaga la lletra (M,N,O,P,Q,R) (Descobrir)
Atrapem les lletres de color groc (Capturar)
Atrapem les vocals de color vermell (Capturar)
Les vocals s’han escapat del llibre (Capturar)
Comptem les vocals (fins a 3) (Comptar)
Comptem les vocals (fins a 5) (Comptar)
Comptem les vocals (fins a 10) (Comptar)
Comptem les lletres de l’abecedari (fins a 3) (Comptar)
Comptem les lletres de l’abecedari (fins a 5) (Comptar)
Comptem les lletres de l’abecedari (fins a 10) (Comptar)
Quadrícula de l’abecedari per pintar (Pintar)
Els animals que comencen per la lletra C i G (Seleccionar)
Selecciona les lletres segons el color (Seleccionar)
Aprenem a fer les vocals (Vocals)

Plantilla: 
Projecte
Curs: 
EI4
EI5
1r EP
2n EP

Relacionem objectes amb els oficis

Apareixerà cada vegada una imatge de referència que representa un ofici i cinc objectes que podran ser seleccionats saltant a sobre d’aquests. En aquesta activitat, seleccionarem aquells objectes que tenen relació amb l’ofici referenciat. Oficis representats: artista, bomber, capità, cineasta, cuiner, doctor, explorador, fuster, jardiner, sastre, perruquera i policia.

Plantilla: 
Seleccionar
Curs: 
EI5
1r EP
2n EP

Relacionem objectes amb els oficis (part 3)

Apareixerà cada vegada una imatge de referència que representa un objecte i quatre oficis que podran ser seleccionats aixecant el braç. En aquesta activitat, seleccionarem aquell ofici que tingui relació amb l’objecte referenciat. Oficis representats: jardiner, sastre, perruquera i policia.

Plantilla: 
Qüestionari
Curs: 
EI5
1r EP
2n EP

Relacionem objectes amb els oficis (part 2)

Apareixerà cada vegada una imatge de referència que representa un objecte i quatre oficis que podran ser seleccionats aixecant el braç. En aquesta activitat, seleccionarem aquell ofici que tingui relació amb l’objecte referenciat. Oficis representats: cuiner, doctor, explorador i fuster.

Plantilla: 
Qüestionari
Curs: 
EI5
1r EP
2n EP

Relacionem objectes amb els oficis (part 1)

Apareixerà cada vegada una imatge de referència que representa un objecte i quatre oficis que podran ser seleccionats aixecant el braç. En aquesta activitat, seleccionarem aquell ofici que tingui relació amb l’objecte referenciat. Oficis representats: artista, bomber, capità i cineasta.

Plantilla: 
Qüestionari
Curs: 
EI5
1r EP
2n EP

Quadrícula d’oficis per pintar

Activitat lliure. Es presenten en una quadrícula diferents oficis situats dins un cercle que pot ser pintat. En aquesta activitat dinamitzarem la sessió amb els alumnes segons vulguem: podem jugar al joc de les endevinalles, anomenar l'ofici en un altre idioma o que simplement escullin l’ofici que més els hi agrada i ens expliquin el perquè.

Plantilla: 
Pintar
Curs: 
EI3
EI4
EI5
1r EP
2n EP

Descobreix l'ofici que amaga l’objecte (part 9)

Es presenten diferents objectes i mitjançant un salt, els alumnes podran descobrir l'ofici que s'amaga al darrera de cada objecte. Oficis representats: capità, policia, professora, reporter, veterinari i violinista.

Plantilla: 
Descobrir
Curs: 
EI3
EI4
EI5

Descobreix l'ofici que amaga l’objecte (part 8)

Es presenten diferents objectes i mitjançant un salt, els alumnes podran descobrir l'ofici que s'amaga al darrera de cada objecte. Oficis representats: llenyataire, pallasso, perruquera, periodista, peixater i pintor.

Plantilla: 
Descobrir
Curs: 
EI3
EI4
EI5

Descobreix l'ofici que amaga l’objecte (part 7)

Es presenten diferents objectes i mitjançant un salt, els alumnes podran descobrir l'ofici que s'amaga al darrera de cada objecte. Oficis representats: pagès, mecànic, miner, músic, forner i pastisser.

Plantilla: 
Descobrir
Curs: 
EI3
EI4
EI5

Descobreix l'ofici que amaga l’objecte (part 6)

Es presenten diferents objectes i mitjançant un salt, els alumnes podran descobrir l'ofici que s'amaga al darrera de cada objecte. Oficis representats: guitarrista, informàtic, jardiner, jutge, mag i sastre.

Plantilla: 
Descobrir
Curs: 
EI3
EI4
EI5

Pàgines