Contes

Per utilitzar els contes cal obrir el programa "Ninus Tales" de l'ordinador del Ninus.
Podeu descarregar material complementari dels contes en els següents enllaços: Unitats de programació i Quadern de fitxes.

Fem música

L'alumne haurà de memoritzar l'ordre en que sonen els instruments, i repetir-lo.

Conte: 
La granja d'en Norbert
Curs: 
EI4
EI5
Intel·ligències: 
Lògico-Matemàtica
Musical

A les fosques!

L'alumne haurà de parar atenció a diferents sons i identificar de quin animal provenen.

Conte: 
La granja d'en Norbert
Curs: 
EI4
EI5
Intel·ligències: 
Lògico-Matemàtica
Interpersonal
Musical

Endrecem el magatzem

L'alumne haurà de planificar com moure les diferents capses per a endreçar el magatzem i que el William pugui sortir.

Conte: 
La granja d'en Norbert
Curs: 
EI4
EI5
Intel·ligències: 
Lògico-Matemàtica
Espacial-Visual

Engreixem els porcs

L'alumne haurà d'alimentar els porcs per a que la seva mida sigui la òptima.

Conte: 
La granja d'en Norbert
Curs: 
EI4
EI5
Intel·ligències: 
Lògico-Matemàtica
Espacial-Visual
Interpersonal

El ratolí juganer

L'alumne haurà de parar atenció i memoritzar els caus pels que entra i surt el ratolí juganer.

Conte: 
La granja d'en Norbert
Curs: 
EI3
EI4
EI5
Intel·ligències: 
Lògico-Matemàtica
Espacial-Visual

Els mercaders

Els alumnes hauren de posar-se d'acord i decidir de quin animal provenen els diferents productes.

Conte: 
La granja d'en Norbert
Curs: 
EI4
EI5
Intel·ligències: 
Naturalística
Lògico-Matemàtica

Aturem les ovelles

L'alumne haurà de planificar les accions que vol que faci en William, per tal de dur les ovelles al tancat.

Conte: 
La granja d'en Norbert
Curs: 
EI4
EI5
Intel·ligències: 
Espacial-Visual
Interpersonal

De qui és això?

L'alumne haurà de recordar tot el que ha aprés sobre els oficis per a entregar el paquet a qui correspongui.

Conte: 
Els oficis del poble
Curs: 
EI4
EI5
Intel·ligències: 
Naturalística
Espacial-Visual

Construïm cases

L'alumne haurà de reproduir uns resultats seguint un patró concret.

Conte: 
Els oficis del poble
Curs: 
EI4
EI5
Intel·ligències: 
Naturalística
Lògico-Matemàtica
Espacial-Visual

Creuem el carrer

L'alumne aprendrà les normes essencials per a creuar el carrer i les posarà en pràctica.

Conte: 
Els oficis del poble
Curs: 
EI4
EI5
Intel·ligències: 
Espacial-Visual
Interpersonal

La fàbrica de cotxes

L'alumne haura de produir accions sota demanda per a ensamblar els cotxes.

Conte: 
Els oficis del poble
Curs: 
EI4
EI5
Intel·ligències: 
Naturalística
Lògico-Matemàtica
Espacial-Visual

El sastre

L'alumne haurà de decidir quines són les peces de roba més adients per cada estació de l'any.

Conte: 
Els oficis del poble
Curs: 
EI4
EI5
Intel·ligències: 
Naturalística
Espacial-Visual
Interpersonal

Anem a dinar

Els alumnes podran identificar els ingredients principals de plats comuns.

Conte: 
Els oficis del poble
Curs: 
EI4
EI5
Intel·ligències: 
Naturalística
Lògico-Matemàtica

Qui viu aquí?

L'alumne aprendrà sobre els diferents oficis i les seves característiques.

Conte: 
Els oficis del poble
Curs: 
EI3
EI4
Intel·ligències: 
Naturalística
Lògico-Matemàtica

Fem trossos

L'alumne podrà resoldre problemes simples que impliquen figura i forma.

Conte: 
L'hort d'en Norbert
Curs: 
EI4
EI5
Intel·ligències: 
Lògico-Matemàtica
Espacial-Visual

El sac foradat

L'alumne ha d'identificar colors i articular moviments amb reaccions ràpides.

Conte: 
L'hort d'en Norbert
Curs: 
EI3
EI4
Intel·ligències: 
Naturalística
Espacial-Visual

Un nou reg

L'alumne haurà de resoldre problemes lògics i visuals.

Conte: 
L'hort d'en Norbert
Curs: 
EI3
EI4
EI5
Intel·ligències: 
Lògico-Matemàtica
Espacial-Visual

Tria bé

L'alumne haurà de classificar fruites i verdures segons la seva forma geomètrica.

Conte: 
L'hort d'en Norbert
Curs: 
EI3
EI4
Intel·ligències: 
Lògico-Matemàtica
Espacial-Visual
Interpersonal

Els aliments perduts

L'alumne exercitarà la seva memòria de treball i la seva capacitat de contenció.

Conte: 
L'hort d'en Norbert
Curs: 
EI3
EI4
Intel·ligències: 
Naturalística
Lògico-Matemàtica
Espacial-Visual

Quina forma té?

L'alumne ha d'identificar i diferenciar formes i mides atenent als petits detalls.

Conte: 
L'hort d'en Norbert
Curs: 
EI3
EI4
Intel·ligències: 
Lògico-Matemàtica
Espacial-Visual

Traiem les pedres

L'alumne articularà diferents conductes per a treure les pedres, alhora que treballa els números.

Conte: 
L'hort d'en Norbert
Curs: 
EI3
EI4
Intel·ligències: 
Lògico-Matemàtica
Espacial-Visual

Els animals de l'hort

Col·locant-se al damunt d'un animal, l'alumne sabrà si li podem permetre jugar a l'hort.

Conte: 
L'hort d'en Norbert
Curs: 
EI3
EI4
Intel·ligències: 
Naturalística
Espacial-Visual

És un aliment?

L'alumne haurà de decidir si els elements que se li presenten són o no aliments.

Conte: 
L'hort d'en Norbert
Curs: 
EI3
EI4
Intel·ligències: 
Naturalística
Espacial-Visual